Tin tức

TRƯỜNG HIGASHI SHINJUKU ĐANG GIAO LƯU VỚI HỌC SINH CỦA CÔNG TY NAM HẢI

 TRƯỜNG HIGASHI SHINJUKU ĐANG GIAO LƯU VỚI HỌC SINH CỦA CÔNG TY NAM HẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

-          PHỎNG VẤN HỌC SINH CỦA CÔNG TY

 

 

-          CHỤP ẢNH VỚI HỌC SINH

    

CH  CHỤP ẢNH VỚI NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH CỦA CÔNG TY

 

 

 

 

 

TIN KHÁC

Tuyển sinh du học

Dữ liệu đang cập nhật