Tin tức

Thầy Ojima Makoto đại diện trường nhật Ngữ D.B.C và trường shinwa

 

Thầy ojima makoto đại diện trường nhật Ngữ D.B.C và trường shinwa về phỏng vấn học sinh nhập học tháng 1/2014 tại trường

 

 

 


Phỏng vấn học sinh của công ty Nam Hải

 

 

 

-         Chụp ảnh với học sinh nhập học tháng 1/2014

 

-         Xác thực công việc của phụ huynh

 

-         Kiểm tra tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN KHÁC

Tin công ty