Hoạt động

Thầy Ojima Makoto có buổi lên lớp với du học sinh

 

 

 

 

Thầy Ojima Makoto chụp ảnh với lớp du học sinh

(Tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản tại thành phố Vinh - Nghệ An)

Tuyển sinh du học

Dữ liệu đang cập nhật