Hoạt động

Thầy Ojima makoto đại diện Nhật Ngữ D.B.C và Nhật Ngữ Shinwa thăm Việt Nam

Thầy Ojima Makoto  đại diện trường Nhật Ngữ D.B.C và trường Nhật Ngữ Shinwa và ban giám đốc công ty Nam Hải về xác minh tài chính của du học sinh tại ngân hàng Nam Đàn

 

 (Tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản tại thành phố Vinh - Nghệ An)

Tin công ty