Du học Nhật Bản

Những thủ tục cần thiết khi lưu trú tại Nhật

 Đối với những bạn đã và đang có ý định du học Nhật Bản, một điều kiện rất cần thiết mà các bạn du học sinh cần chú ý đó là những thủ tục về tư cách lưu trú tại Nhật. Các thủ tục lưu trú tạiNhật bao gồm : Chọn Quốc tịch, Xin vĩnh trú lấy quốc tịch Nhật, Giấy phép tái nhập cảnh, Xin phép hoạt động ngoài tư cách….

CHỌN QUỐC TỊCH
Ðối với người có quốc tịch ngoại quốc và quốc tịch Nhật (Jukokuseki = Nhiều quốc tịch) phải chọn lấy một trước khi được 22 tuổi.
Nếu có 2 quốc tịch, sau khi 20 tuổi thì phải chọn lấy 1 trong vòng 2 năm.
Trang Web của bộ tư pháp: http://www.moj.go.jp
XIN VĨNH TRÚ LẤY QUỐC TỊCH NHẬT
Nếu muốn ở Nhật vĩnh viễn, Bạn cần phải xin vào vĩnh trú hay xin lấy quốc tịch Nhật.
Giấy phép vĩnh trú.
Nếu xin được Eiju Kyoka = Giấy phép vĩnh tú, thì dù mang quốc tịch ngoại quốc Bạn có thể ở lại Nhật vĩnh viễn. Nếu muốn vào vĩnh trú, xin liên lạc với sở nhập quốc địa phương.
Osaka Nyukoku Kanrikyoku Kobe Shikyo = Sở nhập quốc Osaka chi nhánh Kobe
078-391-6377
Kika = Lấy quốc tịch Nhật
Kika có nghĩa là người nước ngoài bỏ quốc tịch hiện nay để xin lấy quốc tịch Nhật. Muốn lấy được quốc tịch Nhật cần phải được bộ trưởng bộ tư pháp chấp thuận. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với sở tư pháp địa phương.
Tên được đăng ký bằng chữ Kanji, Hiragana hay Katakana
Kobe Chiho Homukyoku = Sở tư pháp địa phương Kobe 078-392-1821
GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH
Khi người ngoại quốc cư trú ở Nhật tạm thời rời Nhật và sẽ trở lại thì trước khi xuất cảnh phải đến sở nhập quốc xin Sainyukoku Kyokasho = Giấy phép tái nhập quốc thì khỏi phải xin thị thực khi trở lại.
Giấy phép này thường thì chỉ dùng 1 lần nhưng đối với những người thường đi đi về về có thể xin loại dùng nhiều lần. Muốn được cấp giấy phép tái nhập quốc phải tốn tiền. Giấy phép dùng 1 lần và dùng nhiều lần lệ phí khác nhau.
Hồ sơ cần thiết
Tùy theo tư cách cư trú và tình trạng cư trú mà hồ sơ cần phải nộp khác nhau. Chi tiết, xin hỏi tại sở nhập quốc ở đó.
XIN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TƯ CÁCH
Khi muốn xin phép hoạt động ngoài tư cách
Khi muốn làm việc ngoài tư cách lưu trú để có thêm thu nhập, phải xin phép ở sở nhập quốc.
Ví dụ: Du học sinh nhưng muốn đi làm thêm.v.v….
Hồ sơ cần thiết
Tùy theo tư cách cư trú và tình trạng cư trú mà hồ sơ cần phải nộp khác nhau. Chi tiết, xin hỏi ở sở nhập quốc ở đó.
LẤY TƯ CÁCH LƯU TRÚ
Khi sinh con tại Nhật mà bé không có quốc tịch Nhật nhưng muốn ởù lại Nhật thì phải làm thủ tục xin lấy tư cách lưu trú tại sở nhập quốc trong vòng 30 ngày sau khi sanh. Nhưng nếu rời khỏi Nhật trước 60 ngày thì khỏi cần làm thủ tục này. Nếu chưa có hộ chiếu cũng phải đi xin.
Ví dụ: Vợ chồng người ngoại quốc sanh con.
GIA HẠN THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ
Khi muốn gia hạn thời hạn lưu trú
Nếu muốn gia hạn thời hạn lưu trú, trước khi mãn thời hạn lưu trú cũ Bạn cần phải xin gia hạn tại sở nhập quốc nơi cư trú. Nếu được chấp thuận phải trả tiền thủ tục.
Sau khi nhận đơn, nhân viên sở nhập quốc sẽ điều tra và sẽ gởi giấy báo được hay không cho Bạn. Nếu bộ trưởng bộ tư pháp thấy có lý do thích đáng sẽ chấp thuận cho gia hạn.
Hồ sơ cần thiết
Tùy theo tư cách cư trú và tình trạng cư trú mà hồ sơ cần phải nộp khác nhau. Chi tiết, xin hỏi ở sở nhập quốc ở đó.
Khi muốn thay đổi tư cách lưu trú
Nếu muốn đổi tư cách lưu trú, Bạn phải làm đơn xin đổi tại sở nhập quốc nơi cư trú (nếu được chấp thuận phải trả tiền thủ tục)
Ví dụ: Sang du học nhưng sau khi tốt nghiệp có việc làm tại Nhật nên muốn ở lại, kết hôn với người Nhật.v.v
THỦ TỤC LƯU TRÚ VÀ THỜI HẠN
Người có quốc tịch ngoại quốc khi vào Nhật, tư cách cư trú và thời hạn cư trú của mỗi người được chính phủ Nhật quyết định và ghi trên hộ chiếu. Nếu hoạt động ngoài tư cách cư trú hay muốn gia hạn ở lại thêm thì cần phải làm thủ tục. Nếu không tuân giữ quy luật này, có thể sẽ bị phạt hay trục xuất về nước.
Zairyu Shikaku = Tư cách cư trú
Tư cách cư trú là tư cách khi muốn vào Nhật do nhân viên kiểm soát nhập quốc cấp tùy theo mục đích nhập quốc hay mục đích cư trú. Có tất cả 27 loại. Người ngoại quốc có thể hoạt động trong phạm vi của tư cách đó.
Zairyu Kikan = Thời hạn lưu trú
Thời hạn lưu trú được quyết định tùy theo tư cách lưu trú. Người ngoại quốc có thể sống ở Nhật nếu còn trong thời hạn đó. Không được lưu trú tại Nhật quá thời hạn đã được cấp.
Gaikokujin Zairyu Sogo Infomeshon Senta = Trung tâm thông tin tổng hợp lưu trú cho người ngoại quốc Kobe 078-326-5141
Osaka 06-6774-3409 hay 06-6774-3410

(Tuyển sinh du học nhật bản tại nghệ an) Sưu tầm

Đối tác

Trường đối tác Nhật Ngữ D.B.C

Khi ở Việt Nam tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trưởng thành được như bây giờ. nếu bạn muốn trải nghiệm bản thân mình ở một môi trường như Nhật Bản th...

Học viện ngoại ngữ Shinwa đối tác du học Nam Hải

Trường học viện ngoại ngữ Shinwa được thành lập từ năm 1990. Mục đích của trường Shinwa là phát triển nguồn nhân lực, với những bạn hiểu về văn hóa v...

Trường Nhật Ngữ Shinjuku gyoen gakuin đối tác du học Nam Hải

Trường thành lập từ năm 1988, trải qua hơn 20 năm giảng dạy với biết bao lứa học sinh quốc tế từ hơn 30 quốc gia trên thế giới tốt nghiệp từ mái trường...