Nhật Bản - Những điều cần biết

40 phần trăm lưu học sinh có nguyện vọng làm việc tại nhật trên 5 năm

 Theo kết quả thăm dò của một công ty tại Tokyo thì 90% lưu học sinh có nguyện vọng ở lại Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong số này 40% có nguyện vọng làm trên 5 năm. Đối tượng cuộc điều tra này là 405 sinh viên người nước ngòai đang học cao học và đại học tại Nhật. Phương pháp thăm dò là qua mạng và qua phiếu thăm dò ý kiến.

35% phần trăm cho rằng không nghĩ đến thời gian và 21,9% muốn làm khỏang 5 năm, 7,7% là khỏang 10năm, 9,6%muốn làm trên 11 năm.

Các lý do được nêu ra cho việc muốn ở lại Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp là: “công ty Nhật có tương lai”, “sau khi làm việc ở công ty Nhật sẽ có cơ hôi làm việc ở quê hương”, “muốn khởi nghiệp tại Nhật hay tại quê hương”.

Công ty tiến hành thăm dò ý kiến cho rằng “có lẽ thay vì nhảy việc liên tiếp thì một số lưu học sinh có khuynh hướng muốn làm lâu dài và học việc ở một công ty Nhật”. Nhưng thực tế thì có lẽ do tiền lương tại Nhật khá cao là nguyên nhân chính.
(Tuyển sinh du học tại nghệ an)  Sưu tầm

Đại học Nhật

Du Học Nhật Bản Tại Trường Đại Học Phúc Lợi Xã Hội TOKYO

Du Học sinh du hoc Nhat sẽ được trang bị trình độ tiếng Nhật tốt (đặc biệt là kỹ năng đọc và viết) đây là điều cần thiết để có thể tiếp tục học...

Học Phí & Chí Phí Du Học Nhật Bản Trường Nhật Ngữ IWATANI

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, các học viên du hoc Nhat sẽ được hướng dẫn tận tình các kỹ năng tiếng Nhật ở các cấp độ. Ngoài ra giáo viên ph...

Khoa Tiếng Nhật Trường Nhật Ngữ IWATANI – Lợi Thế Du Học Nhật Bản

Giáo viên phụ trách hướng dẫn và giúp học sinh du hoc Nhat tìm hiểu về các trường Đại học, Cao đẳng cũng như trao đổi các vấn đề cá nhân cho từng học si...