Nhật Bản - Những điều cần biết

40 phần trăm lưu học sinh có nguyện vọng làm việc tại nhật trên 5 năm

 Theo kết quả thăm dò của một công ty tại Tokyo thì 90% lưu học sinh có nguyện vọng ở lại Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong số này 40% có nguyện vọng làm trên 5 năm. Đối tượng cuộc điều tra này là 405 sinh viên người nước ngòai đang học cao học và đại học tại Nhật. Phương pháp thăm dò là qua mạng và qua phiếu thăm dò ý kiến.

35% phần trăm cho rằng không nghĩ đến thời gian và 21,9% muốn làm khỏang 5 năm, 7,7% là khỏang 10năm, 9,6%muốn làm trên 11 năm.

Các lý do được nêu ra cho việc muốn ở lại Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp là: “công ty Nhật có tương lai”, “sau khi làm việc ở công ty Nhật sẽ có cơ hôi làm việc ở quê hương”, “muốn khởi nghiệp tại Nhật hay tại quê hương”.

Công ty tiến hành thăm dò ý kiến cho rằng “có lẽ thay vì nhảy việc liên tiếp thì một số lưu học sinh có khuynh hướng muốn làm lâu dài và học việc ở một công ty Nhật”. Nhưng thực tế thì có lẽ do tiền lương tại Nhật khá cao là nguyên nhân chính.
(Tuyển sinh du học tại nghệ an)  Sưu tầm

Học bổng Nhật

Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Nhật Bản Là Gì?

Hàng năm Nhật Bản cấp hàng ngàn học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Sau khi các em sang Nhật Bản học tại trường Nhật ngữ thì tiêu chí quan trọng...

Tiêu Chuẩn Nào Để Đạt Được Học Bổng Du Học Nhật Bản?

Nhật Bản là một trong các quốc gia cung cấp nhiều học bổng nhất cho sinh viên Việt Nam. Số lượng học bổng chính thức của Chính phủ Nhật Bản (học bổng Mo...

Học bổng Du Học Nhật Bản Từ Chính Phủ Nhật Bản

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho – MEXT Scholarship) được lập ra và cung cấp cho sinh viên nước ngoài từ năm 1954. Đây là loại học bổng toàn ph...