Tin tức

Phỏng vấn học sinh nhập học khóa tháng 7/2013 tại Công ty Nam Hải

 Ông Ojima makoto đại diện trường nhật ngữ D.B.C và học viện Shinwa về  phỏng vấn học sinh nhập học khóa tháng 7/2013 tại Công ty Nam Hải

 

 

Ông Ojima tham quan cơ sở vật chất của công ty

 

 

Dự cuộc tọa đàm với phụ huynh và học sinh

 

 

Chụp hình lưu niêm vói ban giám đốc công ty

 

Em Trần Thị Lan đại diện cho học sinh phát biểu ý kiến

 

Ông Nguyễn Văn Truyền đại diện cho phụ huynh  tìm hiểu thêm thông tin từ phía trường nhật ngữ D.B.C và shinwa

 

Ông Ojima makoto phỏng vấn học sinh nhập học tháng 7/2013

 

Ông Ojima chụp hình với phụ huynh học sinh nhập học tháng 7/2013

Khóa nhập học tháng 7/2013  

 

 

Chụp ảnh với giáo viên chủ  PTTH nơi các học sinh theo học 

 

TIN KHÁC

Tuyển sinh du học

Dữ liệu đang cập nhật