Du học hôm nay - Vững chắc ngày mai

Công ty TNHH Nam Hải (Tư vấn du học Nhật Bản tại thành phố Vinh - Nghệ An) hiện nay là Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại GREAT OCEAN - Website: https://greatocean.vn/ được thành lập và hoạt động từ năm 2013. Các sáng lập viên của công ty là những chuyên gia tư vấn du học có kinh nghiệm, đã từng học tập nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản, am hiểu đời sống xã hội và môi trường giáo dục Nhật Bản. Tháng 9/2017, Công ty THHH Dịch Vụ Thương mại GREAT OCEAN được thành lập, dựa trên nền tảng của TNHH TM Tư vấn và Dịch thuật Nam Hải, nhằm chuyên nghiệp hóa dịch vụ tư vấn du học Nhật Bản và mở rộng thị trường sang các nước tiên tiến khác như Úc, Newzeand, Canada, Anh, Mỹ…vv.